Startseite Namenliste Stammbaum

Leonhard Endres


                      
         
   
      
 

Leonhard Endres


 

Maria Apollonia Reißmann

* 15.3.1793 in Bolzhausen